Mobile menu
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Rachunki Firmy

Rachunek bieżący

To rachunek pomocny w prowadzeniu działalności każdej firmy, spółek i spółdzielni, jednostek samorządowych, fundacji, wspólnot mieszkaniowych, parafii, zakonów,  organizacji społeczno zawodowych i komitetów wyborczych.

Rachunek bieżący prowadzi się w walutach: PLN, EUR i USD.

Na rachunku bieżącym można gromadzić środki pieniężne oraz łatwo przeprowadzać rozliczenia finansowe związane z wykonywaną działalnością.

Posiadanie rachunku bieżącego umożliwia korzystanie z wielu produktów i usług bankowych:

- dostęp do systemu bankowości elektronicznej

- kart bankomatowych

- kredytów

- lokat terminowych

- stałych zleceń i poleceń zaplaty

- dokonywanie przelewów zagranicznych

- możliwość korzystania z całodobowej wrzutni.

 

Rachunek pomocniczy

To rachunek służący do gromadzenia środków na określony cel i przeprowadzenia określonych przez Klienta rozliczeń pieniężnych.

Dla klientów, którzy mają już rachunek bieżący otwarty w naszym Banku rachunek pomocniczy jest bezpłatny.