Mobile menu
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Taryfy opłat i prowizji

 

Szanowni klienci

Informujemy, że od dnia 30.03.2021r. zmianie ulega „Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Głogówku dla podmiotów instytucjonalnych.”

Wyciąg ze zmianami w zakresie usług najczęściej wykorzystywanych przez Posiadaczy rachunków prezentuje poniższa tabela:

Rodzaj usług (czynności) Było Jest
Wpłata własna gotówkowa
    1) Podmioty gospodarcze
0 zł 0,4% min 4 zł
    2) Rolnicy indywidualni
0 zł 0,4% min 4 zł
    3) Pozostałe podmioty niefinansowe
0 zł 0,2% min 4 zł
Polecenie przelewu ELIXIR z rachunku w PLN w placówce Banku
4 zł
5 zł
Polecenie przelewu ELIXIR w systemie bankowości internetowej eBankNet/eCorpoNet
1 zł 1,50 zł
Polecenie przelewu SEPA w placówce Banku do Banków zagranicznych
4 zł 5 zł
Polecenie przelewu SEPA w systemie bankowości internetowej eBankNet do Banków zagranicnych
1 zł 1,50 zł
Realizacja polecenia zapłaty na rachunek w innym Banku krajowym
1,50 zł 2 zł
Wpłata gotówki we wpłatomacie
0 zł
0,2% min 2 zł

 

Pełna treść aktualnej Taryfy jest dostępna w Placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku www.bs-glogowek.pl.

Jednocześnie informujemy, że mogą Państwo odmówić przyjęcia zmian w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o wprowadzonych zmianach w formie pisemnego oświadczenia. Odmowa przyjęcia zmian jest jednoznaczna z wypowiedzeniem umowy rachunku bankowego.

   Zarząd                            

Banku Spółdzielczego w Głogówku   

             

Taryfa opłat i prowizji dla podmiotów instytucjonalnych (ważna od 30.03.2021r.) do pobrania               

 

    PDF ICOON

 Pobierz dokument