Mobile menu
  logowanie ecorponet

           Godziny graniczne realizacji przelewów

TAB. 1 Przelewy krajowe w PLN

Rodzaj Przelewu

placówka Banku

system bankowości
internetowej

Przelew wewnętrzny:

Na rachunek w Banku

W godzinach pracy placówki

17:00 w systemie eBankNet

15:00 w systemie HomeNet

Przelew międzybankowy wychodzący:

ELIXIR

13:00

17:00 w systemie eBankNet

15:00 w systemie HomeNet

SORBNET

15:00

-

Przelew przychodzący:

Przelew wewnętrzny z rachunku w Banku

W godzinach pracy placówki

17:00 w systemie eBankNet

15:00 w systemie HomeNet

ELIXIR

I sesja do godziny 12:00, II sesja do godziny 16:00,
III sesja do godziny 18:00

SORBNET

Do godziny 16:00

Przelewy wychodzące zlecone w systemie bankowości internetowej eBankNet w dni robocze po godzinach granicznych,

pomniejszą środki dostępne na rachunku w danym dniu, ale przelew będzie wykonany  w najbliższym dniu roboczym.

Przelew wychodzący SORBNET przyjmowany jest do realizacji wyłącznie w dni robocze, do godziny granicznej.

TAB. 2 Przelewy zagraniczne lub przelewy krajowe w walucie obcej

Rodzaj Przelewu Data waluty placówka Banku system bankowości
internetowej
Przelew wewnętrzny:  
Na rachunek w Banku   D 15:30 17:00
Na rachunek w banku Zrzeszenia Banku BPS S.A. D 15:00 15:00
Przelew wychodzący:  
Przekaz w trybie standardowym:    
        > SEPA, polecenie wypłaty w      walucie EUR D+1 15:00 15:00
        > Pozostałe polecenia wypłaty D+2 15:00 15:00
Przekazy w trybie pilnym D 12:00 12:00
Przelew przychodzący:  
Na rachunek w Banku D 16:30 -