Mobile menu
  logowanie ecorponet

Aplikacja mobilna BS Głogówek mobileNet - nowy sposób autoryzacji

Przedstawiamy państwu aplikację mobilną dla klientów Banku Spółdzielczego w Głogówku. Aplikacja BS Glogowek mobileNet to nowy sposób autoryzacji - dzięki niej autoryzacja logowania i wykonywania przelewów w systemie bankowości internetowej eBankNet będzie dużo prostsza. Potwierdzenia autoryzacji będzie można dokonać jednym kliknięciem w ekran smartfona.

 

Pobieranie aplikacji:

android downloadappstore

 

 1. Aplikację można pobierać klikając w odpowiedni odnośnik powyżej - urządzenia z systemem android powinny skorzystać z opcji "Pobierz z Google Play", dla urządzeń firmy Apple z kolei wybieramy odnośnik "Pobierz z App Store".
 2. W bankowości elektronicznej w zakładce "Mój profil" wybierz opcję "Mobila autoryzacja".
 3. Wybierz opcję "Aktywuj mobilną auroyzację przez SMS".
 4. Przepisz kod otrzymany SMSem.
 5. Na urządzenie mobilne zostanie przesłany SMS z kodem parującym.
 6. Po otwarciu aplikacji na swoim urządzeniu mobilnym wybierz "Rozpocznij".
 7. Podaj kod parujący, który otrzymałeś SMSem.
 8. Podaj login do bankowości elektronicznej.
 9. Ustal swój indywidualny kod PIN służący do logowania się do aplikacji.
 10. Jeśli Twój telefon ma czytnik linii papilarnych to możesz logować się także z jego wykorzystaniem.
 11. W ostatnim kroku podaj nazwę swojego profilu w aplikacji.
 12. Udało Ci się sprawoć urządzenie ze swoim kontem w bankowości elektronicznej, gratulacje!

 

Od teraz przy logowaniu się do bankowości elektronicznej oraz przy potwierdzaniu przelewów na Twoim urządzeniu mobilnym pojawi się komunikat. W celu potwierdzenia autoryzacji wystaczy, że zalogujesz się do aplikacji z wykorystaniem kodu PIN lub odcisku palca i klikniesz "Potwierdź". Spróbuj sam.

 

Film przedstawiający proces parowania:

 

logo

Zarząd Banku Spółdzielczego w Głogówku zawiadamia Członków Banku, że dnia 7 lipca 2020r.
o godz. 10.00 w sali Hotelu SALVE przy ul. Aleja Lipowa nr 4 w Głogówku , odbędzie się:

Z E B R A N I E   P R Z E D S T A W I C I E L I

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.
 2. Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
 5. Wybory Komisji:

- Komisji uchwał i wniosków,

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 2. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Głogówku za 2019r. wraz z informacją o realizacji wniosków zgłoszonych na Zebraniach Grup Członkowskich oraz ze sprawozdaniem z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 3. Przedstawienie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego na dzień 31.12.2019r.
 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Głogówku za rok 2019, w tym informacji dotyczących oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Głogówku za rok 2019 oraz oceny przyjętych i stosowanych Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych.
 5. Dyskusja.                                          
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:

                1/   zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Głogówku za 2019 rok;

                2/zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Głogówku za 2019 rok;

                3/   udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - Sybilli Strzała;

                4/   udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - Karinie Jurczyk;

                5/   udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - Krystynie Hupka;

                6/   zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Głogówku za 2019 rok;

                7/   podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Głogówku za 2019 rok;

                8/   przyjęcia Polityki - Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w Banku Spółdzielczym w Głogówku;

                9/   oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań;

            10/   udzielenie pełnomocnictwa oraz wyboru przedstawiciela Banku Spółdzielczego w Głogówku na Zjazd Przedkongresowy w celu wyboru delegata na VII Kongres Spółdzielczości

         11/   przyjęcia Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Głogówku.

 1. Rozpatrzenie i uchwalenie kierunków działania Banku Spółdzielczego w Głogówku na 2020 r.
 2. Przedstawienie protokołu Komisji uchwał i wniosków.
 3. Wolne wnioski.
 4. Zamknięcie obrad.

W przypadku braku wymaganej obecności Przedstawicieli, stosownie do postanowień § 24 ust. 2 Statutu, Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w drugim terminie tj. w tym samym dniu i miejscu podanym w zawiadomieniu o godz. 10.30. Zebranie w drugim terminie będzie mogło obradować i podejmować ważne uchwały niezależnie od ilości obecnych Przedstawicieli.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku Spółdzielczego wyłożono do wglądu członków w siedzibie Banku Spółdzielczego w Głogówku na 14 dni przed Zebraniem Przedstawicieli następujące dokumenty:

1. Sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Głogówku za 2019 r.,

2. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego

     sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Głogówku na dzień 31.12.2019 r.,

3. Sprawozdanie z wykonania   uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, odbytego w dniu

     07.06.2019r.,

4. Projekty Uchwał jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli,

5. Protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli odbytego w dniu 07.06.2019 r.

Zarząd

Banku Spółdzielczego w Głogówku

Polityka prywatności aplikacji BS Głogówek mobileNet

1. Niniejszy dokument opisuje politykę prywatności aplikacji BS Głogówek mobileNet.
2. Login Użytkownika, informacje o producencie oraz modelu urządzenia przesyłane są do Banku podczas procesu parowania w celu jego identyfikacji w systemie bankowości elektronicznej.
3. Po zakończeniu procesu parowania urządzenia, przechowywana jest na nim nazwa profilu zdefiniowana przez Użytkownika aplikacji.
4. Transmisja danych pomiędzy aplikacją BS Głogówek mobileNet, a Bankiem jest w pełni szyfrowana przy użyciu bezpiecznych algorytmów szyfrujących.
5. Aplikacja BS Głogówek mobileNet nie przechowuje i nie przetwarza żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić osobie postronnej identyfikację Użytkownika aplikacji.
6. W przypadku braku zgody na postanowienia niniejszej polityki prywatności, należy niezwłocznie odinstalować aplikację.

Uwaga na oszukańcze ogłoszenia związane z epidemią koronawirusa (COVID-19)

Komunikat
Komendy Głównej Policji i FinCERT.pl – Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP
z dnia 15 marca 2020 r.

 

Komenda Główna Policji oraz FinCERT.pl – Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP ostrzegają przed oszukańczymi ogłoszeniami związanymi np. potrzebą zapłaty za szczepionkę przeciwko koronawirusowi COVID-19, czy przejęciem przez NBP środków klientów zdeponowanych w bankach jako tzw. „rezerw krajowych NBP”.
Ostrzegamy przed fałszywymi informacjami dotyczącymi epidemii koronawirusa (COVID-19) nakłaniającymi klientów banków do dokonywania transakcji finansowych. Niniejsze ostrzeżenie jest adresowane do klientów wszystkich polskich banków.
Przestępcy używają jako tło swojej działalności komunikaty i fałszywe informacje związane z epidemią koronawirusa (COVID-19). Podszywają się pod instytucje zaufania publicznego takie jak banki, urzędy państwowe, centralne oraz lokalne.
W przesyłanych wiadomościach zawarte są linki prowadzące do stron przestępców, których jedynym zadaniem jest wyłudzanie loginów i haseł do bankowości internetowej a także kodów autoryzacyjnych dających możliwość zatwierdzenia przelewów na rachunek przestępców. W niektórych przypadkach linki mogą prowadzić do stron zawierających złośliwy kod powodujący przejęcie urządzenia klienta, na którym otrzymał wiadomość.

Przykład fałszywej wiadomości SMS:

oszustwa1

oszustwa2

 

Przykład fałszywej strony internetowej:

oszustwa3

Źródło: zaufanatrzeciastrona.pl

 

Ofiary ataków, które nie zachowają ostrożności, mogą stracić swoje oszczędności. Ponadto, nieświadomi konsumenci ujawniając swoją tożsamość przestępcom mogą doprowadzić do wykorzystania jej do zawarcia w ich imieniu umów i w konsekwencji np. zaciągnięcia zobowiązań finansowych.

Rekomendacje:
• przypominamy, że jedynymi i prawdziwymi źródłami informacji są komunikaty przekazywane przez służby lub/i zamieszczane na oficjalnych stronach internetowych. W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, wywoływanej przez koronawirusa, na bieżąco komunikaty przekazują również przedstawiciele najwyższych władz Państwa w mediach masowych;
• sprawdź w pasku przeglądarki, czy jej adres internetowy zgadza się z adresem strony Twojego banku. Jeśli adres jest inny niż zwykle, nie loguj się na tej stronie - nie podawaj tam swoich danych oraz powiadom o tym swój bank;
• zawsze czytaj bardzo uważnie treść każdego SMSa z kodem autoryzacyjnym lub treść komunikatu autoryzacyjnego przesłanego za pośrednictwem bankowej aplikacji mobilnej. Jeśli twój bank to umożliwia zamień SMSy na autoryzację za pośrednictwem aplikacji mobilnej.

Jeśli podejrzewasz, że jesteś ofiarą internetowego oszustwa, zgłoś to jak najszybciej do swojego banku, najbliższej jednostce Policji a następnie zespołowi reagowania na incydenty CERT.PL (pod adresem https://incydent.cert.pl/). Wskazane powyżej instytucje przekażą Ci informacje na temat kolejnych kroków/działań.

Pamiętaj!!!
W tym szczególnym okresie najskuteczniejszą metodą kontaktu z bankiem może okazać się przesłanie wiadomości e-mail. Ze względu na obostrzenia epidemiologiczne, które dotyczą także banków i ich pracowników czas połączenia telefonicznego z konsultantem może się wydłużyć. Staraj się zrozumieć tą sytuację. Twoje zgłoszenie mailowe będzie przeanalizowane i będą podjęte stosowne działania.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę Komendy Głównej Policji – http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/186430,Uwaga-na-oszukancze-ogloszenia-zwiazane-z-epidemia-koronawirusa-COVID-19.html

 

FinCERT.pl – Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP
Komenda Główna Policji

Więcej porad znajdziesz:
https://www.zbp.pl/dla-klientow/bezpieczne-bankowanie/bezpieczne-zakupy-przez-internet
https://www.zbp.pl/dla-klientow/bezpieczne-bankowanie/bankowosc-internetowa
https://www.zbp.pl/dla-klientow/bezpieczne-bankowanie/Aktualnosci

20180918 googlepay bannery 750x200px

Google Pay - co to jest?

Google Pay to aplikacja, która umożliwia dokonywanie płatności telefonem. Dzięki niej będziesz mógł dokonywać płatności telefonem w sklepach stacjonarnych obsługujących płatności zbliżeniowe, a także w internecie i aplikacjach mobilnych.

 

Jak korzystać?

jak

Jak płacić?

1. Wybudź i odblokuj swój telefon - otwieranie apikacji Google Pay nie jest konieczne.

2. Przyłóż tylną część telefonu do terminalu płatniczego. Informacja o dokonanej płatności pojawi się na terminalu.

3. Postępuj wg intrukcji widocznych na ekranie - czasem konieczne będzie wpisanie kodu PIN lub udzielenie podpisu.

 

Czy to jest bezpieczne?

Bezpieczeństwo w usługach płatniczych to sprawa pierwszorzędna, dlatego Google Pay dba o nie z największą starannością. Dane karty dodanej do Twojego konta są zaszyfrowane i przechowywane na zabezpieczonym serwerze. Numer naszej karty zastąpiony zostaje przez wirtualny ciąg cyfr który podczas płatności widoczny jest dla sprzedawcy.

Wymogiem koniecznym do używania aplikacji Google Pay jest posiadanie ustawionej blokady telefonu. Jeśli nasz smartfon nie jest chroniony w ten sposób przed niepowołanym użyciem nie będziemy mogli korzystać z aplikacji, warto więc pomyśleć o tym przy instalacji.