Mobile menu
  logowanie ecorponet
Uniwersalny kredyt hipoteczny

Korzyści:

  • brak opłaty przygotowawczej,
  • możliwość realizacji marzeń - np. opłacenie podróży, urządzenie mieszkania lub domu,
  • okres kredytowania nawet do 20 lat,
  • kwotę kredytu do maksymalnie 60% wartości nieruchomości,
  • dogodne spłaty,
  • karencję do 6 miesięcy,
  • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części bez ponoszenia dodatkowych opłat i prowizji.

 

Oprocentowanie i opłaty:

 

Przykład reprezentatywny:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) - dla Uniwersalnego Kredytu Hipotecznego zabezpieczonego hipoteką wynosi: 6,61% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 155 000 PLN, wypłata kredytu jednorazowa, okres kredytowania: 180 miesięcy; oprocentowanie kredytu: 5,69% w stosunku rocznym – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 6M: 1,79%) i stałej marży Banku w wysokości 3,90%. Spłata w 180 malejących ratach miesięcznych, najwyższa rata kapitałowo-odsetkowa w kwocie 1 610,36zł. Całkowity koszt kredytu 74 385,98 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 66 551,98 PLN, prowizja za przyznanie kredytu: 3 100,00 PLN, koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN, opłata za prowadzenie rachunku osobistego ROR za cały okres kredytowania w wysokości 900,00 PLN, ubezpieczenie nieruchomości 3 615,00 PLN (za cały okres kredytowania dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem Banku Spółdzielczego w Głogówku. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 229 385,98 PLN.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 6M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy kredytowej
i oceny zdolności kredytowej konsumenta.

Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Wyliczenia reprezentatywne dla Uniwersalnego Kredytu Hipotecznego na dzień
10-01-2020r.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Zainteresowanych zapraszamy do placówki Banku. Nasi Pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.