Mobile menu

Rachunki indywidualne

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy 'KONTO SENIOR' to oferta specjalna dla EMERYTÓW I  RENCISTÓW. Otwierany i prowadzony jest wyłącznie dla osób mających pełną zdolność do czynności prawnych.

Konto Senior to ROR bez opłat za otwarcie i prowadzenie rachunku.

Aby je założyć wystarczy przedłożyć:

 • - dokument tożsamości,
 • - przedstawić zaświadczenie świadczące o nabyciu praw emerytalnych lub rentowych,
 • - wypełnić wniosek i podpisać umowę o prowadzenie ROR 'KONTO SENIOR',
 • - dokonać pierwszej wpłaty,

W ramach posiadanego ROR-'KONTO SENIOR' zapewniamy:

 • - przechowywanie środków pieniężnych
 • - przeprowadzanie rozliczeń finansowych w formie: przelewu, zlecenia stałego, polecenia zapłaty. 
 • Decydując się na zlecenie stałe lub polecenie zapłaty, masz trzy dodatkowe korzyści:
  • * oszczędzasz czas, gdyż nie musisz już chodzić co miesiąc do Banku, żeby zapłacić za rachunki,
  • * oszczędzasz pieniądze, gdyż opłaty są znacznie niższe niż za jednorazowe przelewy,
  • * nie musisz już pamiętać o terminach płatności, ponieważ pamięta o tym sam Bank.
 • - korzystanie z kart bankowych:
 • - korzystanie z debetu dopuszczalnego
 • - zaciąganie kredytu odnawialnego
 • - korzystanie z usług bankowości elektronicznej: 
 •      * dostęp do rachunku przez internet - eBankNet
  •   * informację o zmianach salda poprzez usługę SMS