Mobile menu

Taryfa opłat i prowizji

Szanowni klienci

Informujemy, że od dnia 01.06.2021r. zmianie ulega „Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Głogówku dla klientów indywidualnych.”

Wyciąg ze zmianami w zakresie usług najczęściej wykorzystywanych przez Posiadaczy rachunków prezentuje poniższa tabela:

Rodzaj usług (czynności) Było Jest
Polecenie przelewu ELIXIR z rachunku w PLN w placówce Banku
4 zł 5 zł
Polecenie przelewu ELIXIR w systemie bankowości internetowej eBankNet 1 zł 1,50 zł
Polecenie przelewu SEPA w placówce Banku do Banków zagranicznych
4 zł 5 zł
Polecenie przelewu SEPA w bankowości internetowej eBankNet do Banków zagranicznych
1 zł
1,5 zł
Realizacja polecenia zapłaty na rachunek w innym Banku krajowym
1,50 zł 2 zł

 

Pełna treść aktualnej Taryfy jest dostępna w Placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku www.bs-glogowek.pl.

Jednocześnie informujemy, że jeśli nie akceptują Państwo wprowadzonych zmian, mają państwo prawo przed proponowaną zmianą wejścia w życie zmian Taryfy:

1) wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym

2) zgłosić sprzeciw nie wypowiadając Umowy, co skutkuje jej wygaśnięciem z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian;

Brak sprzeciwu wobec proponowanych zmian jest równoznaczny z ich akceptacją.

 

Zarząd                                 

Banku Spółdzielczego w Głogówku         

Taryfa opłat i prowizji dla klientów indywidualnych do pobrania (obowiązuje od 01.06.2021r.)    

     PDF ICOON 

Pobierz dokument