Mobile menu
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show

Władze Banku:

Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Głogówku

 • Józef Janeczko - Przewodniczący Rady Nadzorczej

 • Ferdynand Bernard - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 • Wada Śliwińska - Sekretarz Rady Nadzorczej

 • Waldemar Glombik - Członek Rady Nadzorczej

 • Teodor Kara - Członek Rady Nadzorczej

 • Janusz Kochanek - Członek Rady Nadzorczej

Okres kadencji Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Głogówku 2022 - 2026 r.

 

Zarząd Banku

Skład Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku

 • Sybilla Strzała - Prezes Zarządu

 • Karina Jurczyk - Członek Zarządu

 • Krystyna Hupka - Członek Zarządu

 

Do zaciągania zobowiązań w imieniu banku upoważniony jest Zarząd Banku.

Bankiem zrzeszającym jest Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie.
Bank Spółdzielczy w Głogówku działa na terenie województwa opolskiego.