Dewizy

USD 1 USD
CHF 1 CHF
GBP 1 GBP
CZK 1 CZK
EUR 1 EUR

 

  SKUP

SPRZEDAŻ 

3.732000
3.906600
4.005400
4.239600
5.097900
5.396500
0.169800
0.179700
4.434800
4.641800

 

 

Pieniądze

USD 1 USD
CHF 1 CHF
GBP 1 GBP
CZK 1 CZK
EUR 1 EUR

 

  SKUP

SPRZEDAŻ 

3.705500
3.933600
3.972800
4.272900
5.071900
5.423100
0.168400
0.181100
4.403300
4.673900

 

Waluty z dnia: 2021-04-10