Dewizy

USD 1 USD
CHF 1 CHF
GBP 1 GBP
CZK 1 CZK
EUR 1 EUR

 

  SKUP

SPRZEDAŻ 

3.725200
3.904400
3.832300
4.061500
4.833900
5.123500
0.163600
0.173400
4.138700
4.337400

 

 

Pieniądze

USD 1 USD
CHF 1 CHF
GBP 1 GBP
CZK 1 CZK
EUR 1 EUR

 

  SKUP

SPRZEDAŻ 

3.698800
3.931400
3.801100
4.093400
4.809300
5.148700
0.162300
0.174800
4.109400
4.367300

 

Waluty z dnia: 2020-01-18