Dewizy

USD 1 USD
CHF 1 CHF
GBP 1 GBP
CZK 1 CZK
EUR 1 EUR

 

  SKUP

SPRZEDAŻ 

3.859700
4.041300
4.073800
4.313100
4.835900
5.120500
0.163200
0.172700
4.373600
4.579000

 

 

Pieniądze

USD 1 USD
CHF 1 CHF
GBP 1 GBP
CZK 1 CZK
EUR 1 EUR

 

  SKUP

SPRZEDAŻ 

3.832300
4.069200
4.040600
4.346900
4.811300
5.145700
0.161800
0.174100
4.342600
4.610600

 

Waluty z dnia: 2020-07-13