Dewizy

USD 1 USD
CHF 1 CHF
GBP 1 GBP
CZK 1 CZK
EUR 1 EUR

 

  SKUP

SPRZEDAŻ 

3.674800
3.848100
4.014600
4.250800
4.734200
5.013300
0.161800
0.171300
4.350500
4.555100

 

 

Pieniądze

USD 1 USD
CHF 1 CHF
GBP 1 GBP
CZK 1 CZK
EUR 1 EUR

 

  SKUP

SPRZEDAŻ 

3.648700
3.874700
3.981900
4.284200
4.710100
5.037900
0.160500
0.172700
4.319600
4.586600

 

Waluty z dnia: 2020-09-21