Skip to main content
  • Zastrzeżenie dokumentów tożsamości

Zastrzeżenie dokumentów tożsamości

W Banku jest możliwość dokonania zastrzeżeń zagubionych lub skradzionych dokumentów tożsamości takich jak:

  • - dowód osobisty,
  • - dowód rejestracyjny,
  • - dowód tymczasowy,
  • - książeczka marynarska,
  • - książeczka wojskowa,
  • - prawo jazdy,
  • - paszport,
  • - karta stałego pobytu,
  • - dokument zagraniczny;

Opłata za w/w usługę pobierana jest opłata zgodnie z obowiązującą taryfą opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym w Głogówku.

Znajdziesz nas też tutaj