Skip to main content
  • MISJA BANKU

Misja banku

Misja Banku Spółdzielczego w Głogówku

Bank  Spółdzielczy  w  Głogówku  prowadzi  działalność  na  terenie  województwa  opolskiego.  Klientami  Banku  są  mieszkańcy  i  podmioty  gospodarcze  związane  z  tym  terenem,  dlatego   misją  Banku  Spółdzielczego  w  Głogówku  jest  w  sposób  profesjonalny,  kompleksowy  i  bezpieczny  zaspokoić  potrzeby finansowe  klientów  na  rynkach  detalicznych  oraz  małych  i  średnich  przedsiębiorstw  umacniając  systematycznie  udział  w  rynku  Regionu,  stymulując  rozwój  gospodarczy  środowisk  lokalnych  w  Regionie.

Zgodnie  z  tą  misją  Bank  od  wielu  lat  buduje  trwałe  relacje  z  klientami  poprzez  ofertę  produktów  finansowych.
Realizując  przyjętą  misję  za  strategiczny  cel  swego  działania  Bank  przyjął  umacnianie  podstaw  ekonomicznych  działalności  w  celu  dalszego  zwiększenia  bezpieczeństwa  powierzonych  Bankowi  środków  oraz  zmniejszenie  wszelkich  obszarów  ryzyka  w  zarządzaniu  nimi,  unowocześnienie  i  usprawnienie  działalności  Banku.

Znajdziesz nas też tutaj