Skip to main content
  • Transakcje międzynarodowe

Transakcje międzynarodowe

Kod SWIFT do transakcji międzynarodowych

Kod SWIFT to 8-znakowy ciąg liter używany do transakcji międzynarodowych, np do realizacji przelewów za granicę, lub z zagranicy. Poza obszarem Polski znany jest jako BIC.

Kod SWIFT dla klientów Banku Spółdzielczego w Głogówku to: POLUPLPR

IBAN to 26 znakowy numer rachunku poprzedzony literami "PL". Został on wprowadzony do transakcji bankowych w systemie międzynarodowym. Dwa pierwsze znaki numeru IBAN to litery będące wyznacznikiem kraju - w przypadku Polski są to litery "PL", natomiast pozostałe 26 znaków to numer rachunku.

Aby poprawnie zrealizować przelew międzynarodowy należy wpisać bez odstępów swój numer IBAN, a następnie kod SWIFT. Dla przykładu:

PL26znakowyNumerKontabanBowegoPOLUPLPR

Znajdziesz nas też tutaj