Skip to main content
  • WŁADZE BANKU

WŁADZE BANKU

Rada Nadzorcza:

Skład Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Głogówku

  • Józef Janeczko - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Ferdynand Bernard - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  • Wanda Śliwińska - Sekretarz Rady Nadzorczej
  • Waldemar Glombik - Członek Rady Nadzorczej
  • Teodor Kara - Członek Rady Nadzorczej
  • Janusz Kochanek - Członek Rady Nadzorczej

Okres kadencji Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Głogówku 2022 - 2026 r.


Zarząd Banku:

Skład Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku

  • Sybilla Strzała - Prezes Zarządu
  • Karina Jurczyk - Członek Zarządu
  • Krystyna Hupka - Członek Zarządu

 

Do zaciągania zobowiązań w imieniu banku upoważniony jest Zarząd Banku.

Bankiem zrzeszającym jest Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie.

Bank Spółdzielczy w Głogówku działa na terenie województwa opolskiego.

Znajdziesz nas też tutaj