Skip to main content
  • ŁAD KORPORACYJNY

Ład Korporacyjny

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU

ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH

Zarząd Banku Spółdzielczego w Głogówku oświadcza, że Bank Spółdzielczy w Głogówku i jego organy w zakresie swoich kompetencji będą stosować Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, przyjętych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku (Dz. Urz. KNF poz. 17) z wyłączeniem § 8 ust. 4, § 11, § 53, § 54, § 55, § 56 i § 57 tychże Zasad – co wynika z uwzględnienia zasady proporcjonalności, związanej ze skalą, charakterem oraz specyfiką działalności Banku Spółdzielczego w Głogówku a także jego możliwościami technicznymi i organizacyjnymi oraz uwarunkowaniami obowiązujących przepisów prawnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

Znajdziesz nas też tutaj