Skip to main content
  • O BANKU

O Banku

Bank Spółdzielczy w Głogówku prowadzi działalność na terenie województwa opolskiego. Klientami Banku są mieszkańcy i podmioty gospodarcze związane z tym terenem, dlatego misją Banku Spółdzielczego w Głogówku jest w sposób profesjonalny, kompleksowy i bezpieczny zaspokoić potrzeby finansowe klientów na rynkach detalicznych oraz małych i średnich przedsiębiorstw umacniając systematycznie udział w rynku Regionu, stymulując rozwój gospodarczy środowisk lokalnych w Regionie.

Zgodnie z tą misją Bank od wielu lat buduje trwałe relacje z klientami poprzez ofertę produktów finansowych.
Realizując przyjętą misję za strategiczny cel swego działania Bank przyjął umacnianie podstaw ekonomicznych działalności w celu dalszego zwiększenia bezpieczeństwa powierzonych Bankowi środków oraz zmniejszenie wszelkich obszarów ryzyka w zarządzaniu nimi, unowocześnienie i usprawnienie działalności Banku.

Znajdziesz nas też tutaj