Skip to main content
  • Zastrzeżenie kart

Zastrzeżenie kart

W przypadku zgubienia lub kradzieży karty należy ten fakt niezwłocznie zgłosić:

  •     Osobiście z dowolnej jednostce Banku Spółdzielczego zrzeszonego w Banku BPS oraz w dowolnej jednostce Banku BPS
  •     Telefonicznie pod numer telefonu: +48 86 215 50 50 lub 801 321 456
  •     Za pośrednictwem portalu kartowego www.kartosfera.pl
  •     Za pośrednictwem ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart pod numerem telefonu: +48 828 828 828

Telefon czynny całą dobę.

Telefoniczne zgłoszenie utraty karty należy potwierdzić pisemnie w jednostce Banku, która wydała kartę, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia.

Znajdziesz nas też tutaj