Skip to main content
  • Godziny graniczne

Godziny graniczne

TAB. 1 Przelewy krajowe w PLN

Rodzaj Przelewu placówka Banku system bankowości
internetowej
Polecenie przelewu wewnętrznego w godzinach pracy placówki 17:00
Polecenie przelewu (przelew wychodzący): 

ELIXIR

13:00 17:00

SORBNET

14:30 X
Polecenie przelewu (przelew przychodzący):
ELIXIR 17:45
SORBNET 16:30

 

Przelewy wychodzące zlecone w systemie bankowości internetowej w dni robocze po godzinach granicznych, pomniejszą środki dostępne na rachunku w danym dniu, ale realizowane są w najbliższym dniu roboczym.

Przelew wychodzący SORBNET przyjmowany jest do realizacji wyłącznie w dni robocze, do godziny granicznej.

 

TAB. 2 Przelewy zagraniczne lub przelewy krajowe w walucie obcej

Rodzaj Przelewu Data waluty placówka Banku system bankowości
internetowej
Polecenie przelewu wewnętrznego D 15:30 17:00
Polecenie przelewu (przelew wychodzący): 
Przekaz w trybie standardowym:    
  •   Polecenie przelewu SEPA
D+1 15:00 15:00
  •  Polecenie przelewu w walucie obcej
D+2 15:00 15:00
Przekazy w trybie pilnym D 12:00 X
Polecenie przelewu (przelew przychodzący): D 17:00 X

 

TAB. 3 Wpłaty w bankomacie

Wpłata kartą
Data waluty placówka Banku
Wpłata w bankomacie BS w Głogówku
D 17:00
Znajdziesz nas też tutaj