Skip to main content
 • Wakacje Kredytowe

Wakacje Kredytowe

Ustawowe Wakacje Kredytowe- najważniejsze zagadnienia:

 • Podstawa prawna: Ustawa z dnia 07 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (tzw. Tarcza Antyinflacyjna);
 • Wakacje kredytowe są udzielane na wniosek Kredytobiorcy w odniesieniu do kredytu hipotecznego udzielonego w walucie polskiej;
 • Wakacje kredytowe mogą być zastosowane do umów kredytowych zawartych przed 01-07-2022r. oraz z końcem okresu kredytowania po 31-12-2022r.
 • Wakacje kredytowe przysługują Kredytobiorcy w okresie:

-  od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;

-  od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;

-  od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale.

 • Okres zawieszenia spłaty kredytu nie jest traktowany jako okres kredytowania, a wszystkie terminy przewidziane w umowie ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia spłaty kredytu.
 • W okresie zawieszenia spłaty kredytu nie są naliczane odsetki ani pobierane opłaty inne niż z tytułu ubezpieczeń powiązanych z tą umową;
 • Wakacje kredytowe nie spowodują, że zostaną anulowane wskazane raty kredytu. Wakacje polegają na przesunięciu rat w czasie i wydłużeniu okresu kredytowania;
 • Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje tylko w stosunku do jednej umowy kredytu zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych;
 • Wniosek o Wakacje Kredytowe może być złożony w postaci papierowej lub elektronicznej,
 • Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu może złożyć jeden Kredytobiorca.
 • Fakt korzystania z Wakacji Kredytowych będzie raportowany do bazy BIK S.A.

W jaki sposób można złożyć wniosek o Wakacje kredytowe?

Bank przyjmuje wnioski złożone osobiście w siedzibie banku, przesłane pocztą, w tym też pocztą elektroniczną (e-mail), a także poprzez bankowość internetową (system eBankNet)

Pobierz wniosek

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Banku oraz telefonicznie pod numerem tel.: 77 4374000.

Znajdziesz nas też tutaj